ลำดับดอยที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทย

(1)ภูสอยดาว ความสูงระดับ1,633เมตร

สำหรับภูสอยดาวนั้นได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์นับได้ว่าเป็นพื้นป่าที่ธรรมชาติที่ได้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับในจุดเด่นที่ทำใให้ผู้คนนั้นได้หันมาสนใจที่ต้องทำให้นักท่องเที่ยวอยากที่จะไปพิชิตที่บนยอดของภูสอยดาวในสักครั้งหนึ่งและนั้นก็คือการที่ได้ชมดอกไม้ที่เป็นสีม่วงหรือดอกหงอนนาคและดอกไม้ป่าที่สวยๆงามๆ

อีกมากมายที่หลากหลายชนิดและตลอดเส้นทางเดินในระหว่างทางเดินขึ้นภูสอยดาวนอกจากนี้นักท่องเที่ยวก็ยังได้พบเจอกับธรรมชาติได้ทั้งสองข้ามทางที่มีความงดงามและจับใจที่จะช่วยคลายจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

(2)ดอยมด มีความสูงระดับ 1,700เมตร

สำหรับดอยมดนั้นได้ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้อ้อมล้อมไปด้วยบรรยากาศที่เป็นความธรรมชาติที่ได้มีความสวยงามเขียวขจีและสำหรับบนยอดดอยได้มีลักษณะที่โล่งเตียนและไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม

จะมีแค่เพียงต้นไม้แคะที่ได้ขึ้นอยู่บนยอดเท่านั้นและสำหรับที่ยอดดอยมดนั้นได้เป็นต้นน้ำของแม่น้ำราง ลำน้ำแม่เจดีย์ ลำน้ำแม่วง ลำน้ำแม่ขอด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสายน้ำที่ได้คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านสำหรับใช้ในการเพาะปลูกอีกด้วย

(3)ภูแผงม้า มีความสูงระดับ1,775เมตร

สำหรับภูแผงม้านั้นได้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลกสำหรับด้านภูแผงม้าที่ถือได้ว่ามันได้เป็นจุดที่ใช้สำหรับชมวิวที่นักท่องเที่ยวจะได้เดินมาชื่นชมด้านความสวยงามของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินเฉลียงใหญ่เอาไว้รองรับนักเดินทางมาท่องเที่ยวที่จะเข้าไปชมวิวและด้านทิวเขาที่ได้มีความซับซ้อนมากที่สุด

และอีกอย่างที่สำคัญยังได้มองเห็นเส้นทางที่คดอยู่ในระหว่างทางขึ้นนับได้เป็นอีกหนึ่งที่ได้เป็นจุดชมความงามของบนเทือกเขาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยและสำหรับใครที่ได้รองไปแล้วรับลองได้เลยว่าจะไม่มีผิดหวัง

(4)ดอยเวียงผา มีความสูงระดับ1,834เมตร

สำหรับดอยเวียงผานี้ได้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติที่ดอยเวียงผาในจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วได้พกคลุมไปด้วยพืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีลักษณะเป็นเทือกเขาที่ได้สลับซับซ้อนส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวนั้นมักจะชอบนิยมที่จะเข้ามาท่องเที่ยวกันในช่วงน่าหนาวซึ่งได้เป็นช่วงที่ดอกกุหลาบพันปี

และดอกกุหลาบขาวจะออกดอกบานรวมไปถึงยังได้มองเห็นทะเลหมอกที่อยู่ด้านบนของสันเขาที่ทอดยาวไปอย่างสวยงามนอกจากนี้ยังมีน้ำตกห้วยทรายขาวน้ำตกสวยสามชั้นขนาดเล็กที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าเข้าไปชมได้ไม่ยาก