ความยากง่ายในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้

การเดินทางเข้าประเทศ หลังจากผ่านวิกฤตโดลกอย่างการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19มานั้น ประเทศหลายๆประเทศก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้น แต่แน่นนอว่าด้วยการระบาดของโรคนั้นยังไม่หมดไป ในการเข้าออกประเทศแต่ละประเทศนั้นจึงมีเงื่อนไขในการเข้าออกที่แตกต่างกันออกไป

ถึงแม้ว่าบางประเทศจะมีการอนุโลมและคลายล็อคเงื่อไขมาตรการลงบ้างแล้วก็ตามแต่ประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศที่เข้ายากและต้องมารเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านอย่างเกาหลีใต้นั้นถึงแม้จะเป็นประเทศที่เข้ายาก

แต่ก็เป็นประเทศในใจหลายๆคนที่เมื่อเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวแล้วก็อยากที่จะไปเยือนสักครั้งนั่นเอง สำหรับความยากง่ายนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสิ่งที่ต้องทำและมีการอธิบายวิธีการและขั้นตอนในการเดินทางด้วย

การลงทะเบียน K ETA เป็นขั้นตอนแรกที่นักท่องเที่ยวจะต้องทำก่อนเดินทางเป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยากมากนัก แต่เป็นสิ่งแรกในการเตรียมตัวและเตรียมเอกสารในการเดินทางเพื่อไปยังประเทศเกาหลีนั่นเอง โดยการในยื่นเอกสารนี้นั้นก็เพื่อการยืนยันและรับรองว่าเราสามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้ ด้วยการอนุมัติจากสถานทูตของเกาหลีนั่นเอง

โดยการลงทะเบียนนั้นก็จะมีการสอบถามข้อมูลทั่วๆไป ชื่อนามสกุล เลขพาสปอร์ต วันที่เดินทางและโรงแรมที่เข้าพักและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อลงทะเบียนแล้วก็จะต้องรออนุมัติ ความยากอยู่ตรงนี้นั่นเอง ถ้าหากว่าไม่ได้รับการอนุมัติก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ได้นั่นเอง ซึ่งการลงทะเบียนนั้นสามารถทำได้มากกว่า1 ครั้ง ถ้าหากมีการลงทะเบียนไม่ผ่าน 

การเตรียมเอกสารที่สำคัญต่างๆ เพื่อยืนยันตัวตนว่าเรานั้นบริสุทธิ์ใจในการเดินทางไปท่องเที่ยว

การตรวจคนเข้าเมืองหรือที่เรียกว่า ตม. เป็นสิ่งที่สร้างความหวั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันมีคนที่ลักลอบในการเดินทางไปทำงานยังประเทศเกาหลีใต้จำนวนมาก ทำให้ในการคัดกรองผู้ลักลอบเข้าไปทำงานนั้นมีความเข้มงวดมากขึ้น

ทำให้หลายๆคนที่เดินทางในช่วงนี้นั้นมักจะเจอกับอุปสรรคในการเข้า ตม. ซึ่งบางคนนั้นก็ถูกเชิญเข้าห้องเย็นและมีการสักถามเป็นเวลานานด้วย ซึ่งถ้าหากเรานั้นไปเที่ยวและมีการเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆไป ว่าจะเป็นเอกสารลางาน เอกสารการจองตั๋วกลับและโรงแรม ก็จะทำให้เรานั้นมีการแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ทำให้เราสามารถผ่านได้

แต่ถ้าหากไม่มีการเตรียมเอกสารที่แสดงความบริสุทธิ์ใจได้และไม่สามารถผ่านด้านตรวจคนเข้าเมืองได้ก็หมายถึงว่าเรานั้นจะโดนส่ตัวกลับประเทศ    สมัครหวยดี    โดยทันที ก็ถือว่าเป็นความยากในการเข้าประเทศเกาหลีอย่างมาก

และด้วยในช่วงนี้เกิดความเข้มงวดมากก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางไปเที่ยวนั้นเกิดความหวั่นใจ ดังนั้นแล้วนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะไท่องเที่ยวจริงๆนั้นก็แสดงความบริสุธ์ใจนั้นในการให้ข้อมูลและเอกสารก็จะสามารถทำให้เราผ่านเข้าไปยังประเทศเกาหลีใต้ได้ง่ายมากขึ้น