สถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19

สถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำพิษหนักตลาดสดแทบไร้คนเดิน

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าซึ่งยังคงมีปัญหาการกระจายของเชื้อโรคออกไปทุกพื้นที่ทุกจังหวัดของประเทศไทยเนื่องจากประชาชนยังไม่ยอมให้ความร่วมมือในการตัวเองอยู่แต่ในบ้านจึงส่งผลให้เชื้อโรคมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดซึ่งก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีคนติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเลย

แต่ทางรัฐบาลประกาศปิดสถานที่ทำงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลส่งผลให้ประชาชนที่เป็นคนพื้นเพอยู่ต่างจังหวัดแล้วเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯและปริมณฑลพากันเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมากด้วยเหตุผลนี้เองหลังจากที่คนในกรุงเทพฯเดินทางไปที่ต่างจังหวัดก็พบว่าคนต่างจังหวัดเริ่มมีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามากขึ้นซึ่งปัจจุบันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าของคนต่างจังหวัดและคนในกรุงเทพฯเทียบเท่ากันแล้วมีคนติดเชื้อไวรัสโคโรน่าจะเข้ากันเลยทีเดียวและด้วยเหตุผลนี้เองรัฐบาลจึงมีประกาศนโยบายออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการปิดสถานที่ต่างๆ

ภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเพิ่มเพื่อหวังจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดดังกล่าวและเมื่อมีการประกาศปิดสถานที่ต่างๆในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่เองส่งผลทำให้ประชาชนเริ่มมีการกักตุน อาหารและพยายามที่จะไม่ออกนอกบ้านตามนโยบายที่ทางรัฐบาลและคุณหมอออกมาประชาสัมพันธ์ให้อยู่แต่ในบ้านส่งผลให้ตลาดสดที่เคยขายของได้ดีมีผู้คนเดินทางมาซื้อของมาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นจำนวนมากลดลงอย่างเห็นได้ชัด

โดยทางพ่อค้าแม่ค้าได้ออกปากบ่นกันเป็นจำนวนมากว่าจำนวนคนที่มาเดินซื้อของในตลาดสดนั้นค่อนข้างมีน้อยเพราะส่วนใหญ่จะมีการตุนอาหารแห้งเอาไว้แล้วและคนก็จะไม่ออกมาที่ตลาดสดรวมถึงปัจจุบันมีบริการ Supermarket ส่วนใหญ่ที่สามารถจัดส่งสินค้ามาให้ที่บ้านได้ไม่ว่าจะเป็นของสดหรือของแห้งทำให้ประชาชนที่กลัวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าเลือกที่จะใช้บริการขนส่งมาให้ที่บ้านแทนการที่ตัวเอง

จะต้องออกไปซื้อเองจึงทำให้ตลาดสดแทบจะไม่มีคนเดินซื้อของเลยในบางวันข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากตลาด ส.รุ่งเรือง  ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพราะโดยปกติแล้วตลาดแห่งนี้ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปจนถึง 19:00 นพื้นที่โดยรอบตลาดจะไปด้วยผู้คนเดินสัญจรไปมารวมถึงรถที่จอดอยู่เต็มแต่ปัจจุบันนี้ถ้าหากเราเดินทางไปไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนพื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนก็แทบจะมีคนน้อยมากในการเดินซื้อของคาดว่าส่วนหนึ่งที่คนไม่มาซื้อของที่ตลาดสดนั่น

ก็เพราะว่าสินค้าที่ในตลาดสดขายอยู่ในตอนนี้นั้นค่อนข้างจะขายแพงเกินราคาจากที่เคยขายอยู่เป็นประจำซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วหาซื้อผ่านทางซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วให้ทางนั้นมาจัดส่งราคาจะถูกมากกว่ายกตัวอย่างเช่นไข่ไก่หากเราซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตจะตกอยู่ที่แผงละไม่เกิน 120 บาทแต่ถ้าหากเราซื้อที่ตลาดสดตอนนี้ราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้นเป็นแผงละ 180 บาท

ซึ่งถือว่าพ่อค้าแม่ค้ากินกำไรเกินควรในช่วงที่สถานการณ์กำลังคับขันอยู่ในขณะนี้ดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะหันมาสั่งสินค้าผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตแทนที่จะต้องเสียเวลาออกมาซื้อที่ตลาดสดเองและยังเสี่ยงที่จะต้องติดเชื้อไวรัสโคโรน่าอีกด้วย 

 

ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโดย  entaplay