ถ้าหากเกาหลียกเลิกยกเว้นวีซ่าคนไทยตลอดไปจะเป็นอย่างไร

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2020 ได้มีการประกาศจากรัฐบาลเกาหลีใต้ว่า เกาหลีใต้ได้ทำการยกเลิกการละเว้นวีซ่าของคนไทยอย่างถาวร ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตะใจอย่างมาก แต่ก็ต้องเข้าใจทางเกาหลีใต้ด้วยว่าอาจจะยังคงกังวลกับสถานการณ์การระบาดของโควิด19อยู่ด้วยหรือไม่ หรืออาจจะเป็นเพราะเหตุผลอื่นๆในการยกเลิกโดยการละเว้นนั้นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย

ถ้าหากจะทำการทรานซิสในเกาหลีและมีประเทศปลายทางเป็นประเทศไทยก็จะต้องขอวีซ่าเท่านั้นหรือคนไทยที่จะมาท่อวเที่ยวเกาหลีในช่วงนี้ก็จะต้องทำวีซ่าเท่านั้นเช่นกัน ยกเว้นแต่ว่าผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยแต่ประเทศปลายทางที่ทำการทรานซิสไม่ใช่ประเทศไทยก็ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่านั่นเอง 

หลักๆการยกเลิกละเว้นคือการเดินทางมากจากประเทศไทยมาเที่ยวหรือพักในประเทศเกาหลีใต้และการเดินทางกลับไปยังประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยหวั่นใจอย่างมากเพราะในแต่ละปีผู้ที่ถือหนังถือเดินทางประเทศไทยนั้นมีการไปเที่ยวและทรายซิสที่เกาหลีใต้จำนวนมาก แต่ก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะมีการยกเลิกถาวรในตอนนี้แต่ในวันหนึ่งที่สถานการร์ดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีการละเว้นวีซ่าเช่นเดิมอย่างที่แล้วมา

การยกเลิกดารยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทยนั้นถ้าเกาหลีใต้มีมาตรการที่เข้มงวดและเด็ดขาดในการยกเลิกและเป็นการยกเลิกถาวรตลอดไปซึ่งถือว่าก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียสำหรับเกาหลีใต้เองและสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วย ซึ่งข้อดีสำหรับเกาหลีใต้ในการยกเลิกการละเว้นวีซ่าคนไทยนั้นถือว่าได้เป็นการคัดกรองคนไทยที่มาท่องเที่ยวจริงๆและมาทำงานเป็นผีน้อยในเกาหลีใต้นั่นเอง

ซึ่งในการที่ยกเลิกละเว้นวีซ่านั้นก็จะทำให้คนไทยที่จะไปทำงานำม่สามารถเดินทางไปทำงานได้นั่นเองทำให้มีการลดลงของการหนีการลักลอบไปทำงานยังเกาหลีใต้อย่างแน่นอนแต่ข้อเสียนั้นก็คือเนื่องจากมีการยกเลิกการยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทย ทำเกิดความยุ่งยากในการทำเอกสารซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยนั้นไม่ชอบ

ก็อาจจะทำให้ปริมาณคนไทยที่จะเดินทางไปยังเกาหลีใต้นั้นลดลงจำนวนมากจากที่ในแต่ละปีนั้นเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่ไดรับความนิยมจากคนไทยเพราะเหตุผลว่าไม่ต้องทำวีซ่าเพื่อการเดินทงไปนั่นเอง

ข้อดีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้นก็ถือว่ามีข้อดีสำหรับการยกเลิกยกเว้นวีซ่าเช่นกัน เพราะสำหรับที่ต้องการไปเที่ยวจริงๆแล้วนั้นการทำวีซ่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยคลายความกังวลในเรื่องการเข้าออกได้ เพราะเราทำวีซ่าและตั้งใจจะไปเที่ยวจริงๆนั่นเองส่วนข้อเสียก็อาจจะต้องเสียเวลาในการไปทำวีซ่าและเสียเงินเพิ่มนิดหน่อยในการจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาหลีใต้

 

ขอขอบคุณ  alpha88 ดีไหม  ที่ให้การสนับสนุน